AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng

  • A. dân tộc.
  • B. dân chủ.
  • C. Tư sản.
  • D. vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>