• Câu hỏi:

  Thứ tự các bộ phận trong hệ tiêu hóa của gà là

  • A. miệng → thực quản → diều → dạ dày cơ → dạ dày tuyến → ruột → hậu môn
  • B. miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn
  • C. miệng → thực quản → dạ dày cơ → dạ dày tuyến → diều → ruột → hậu môn
  • D. miệng → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → diều → ruột → hậu môn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thứ tự các bộ phận trong hệ tiêu hóa của gà là miệng →thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột hậu môn

  Tương tự như chim: 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC