YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các bộ phận trong hệ tiêu hóa của gà là

  • A. miệng → thực quản → diều → dạ dày cơ → dạ dày tuyến → ruột → hậu môn
  • B. miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn
  • C. miệng → thực quản → dạ dày cơ → dạ dày tuyến → diều → ruột → hậu môn
  • D. miệng → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → diều → ruột → hậu môn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thứ tự các bộ phận trong hệ tiêu hóa của gà là miệng →thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột hậu môn

  Tương tự như chim: 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA