ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là sai khi nói về sự khác biệt giữa ống tiêu hóa của thú ăn thịt và thú ăn thực vật:

  1.Thú ăn thịt thường có dạ dày to hơn.

  2.Thú ăn thịt có ruột già ngắn hơn.

  3.Thú ăn thực vật thường có manh tràng dài hơn.

  Phương án trả lời đúng là:

  • A. (1)
  • B. (1) và (2)
  • C. (2) và (3)
  • D. (3)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) sai, thú ăn thịt có dạ dày nhỏ hơn vì thức ăn của chúng nhiều dinh dưỡng nên không ăn nhiều như thú ăn thực vật

  (2),(3)đúng 

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 90491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1