ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giảm phân, sự trao đổi chéo giữa các NST kép trong từng cặp tương đồng xảy ra vào kì nào?

  • A. Kì đầu I
  • B. Kì giữa II
  • C. Kì sau I
  • D. Kì đầu II
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình trao đổi chéo diễnragiữa2trong4cromatitkhôngcùngnguồncủacặpNSTképtươngđồng, diễn ra ở kì đầu của giảmphân1.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 90426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1