• Câu hỏi:

  Quá trình thoát hơi nước qua lá là

  • A. động lực đầu trên của dòng mạch gỗ
  • B. động lực đầu dưới của dòng mach rây
  • C. động lực đầu trên của đòng mạch rây
  • D. động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thoát hơi nước là động lực đầu trên của quá trình hút nước, nước được vận chuyển trong mạch gỗ.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC