• Câu hỏi:

  Mã di truyền mang tính thoái hoá là

  • A. một bộ ba mã hoá nhiều axit amin
  • B. một axit amin đuợc mã hoá bởi nhiều bộ ba
  • C. một bộ ba mã hoá 1 axit amin
  • D. có nhiều bộ ba không mã hoá axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mã di truyền mang tính thoáihoámộtaxitaminđượchoábởinhiềubộba.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC