• Câu hỏi:

  Ở người (2n= 46), một tế bào sinh dưỡng đang nguyên phân, số NST ở kì giữa là bao nhiêu?

  • A. 23
  • B. 46
  • C. 69
  • D. 92

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kì giữa nguyên phân, NST kép co xoắn cực đại.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC