ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua

  • A. lông hút của rễ
  • B. chóp rễ
  • C. khí khổng
  • D. toàn bộ bề mặt cơ thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thực vật ở cạn, nuớc đuợc hấp thụ chủ yếu qua hệ thống lông hút của rễ.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1