ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của enzyme ADN polimerase trong quá trình nhân đôi ADN là

  • A. nối các Okazaki với nhau
  • B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch của ADN
  • C. lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN
  • D. tháo xoắn phân tử ADN
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Enzyme ADN polimerase có vai trò lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mọi mạch khuôn của ADN

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 90459

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1