YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nghiên cứu một số hoạt động sau:

  1.Tổng hợp protein.

  2.Tế bào thận vận chuyển chủ động ure và gluco qua màng.

  3.Tim co bóp đẩy máu vào động mạch.

  4.Vận động viên đang nâng quả tạ.

  5.Vận chuyển nước qua màng sinh chất.

  Trong các hoạt động trên có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn năng lượng ATP ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các hoạt độn tiêu tốn năng lượng là (1),(2),(3),(4)

  Vận chuyển nước là thụ động không tiêu tốn năng luợng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA