YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tử mARN có A = 480 và G - X = U. Gen tổng hợp mARN có 2A = 3G. Mạch đơn của gen có G = 30% số nuclêôtit của mạch, số lượng mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X của mARN lần luợt là:

  • A. 480, 240, 360 và 120
  • B. 480, 360, 240 và 120
  • C. 480, 120, 360 và 240
  • D. 480, 240, 120 và 360.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có gen tổng hợp phân tử mARN này 2A = 3G → A = 30%;G = X = 20%

  Ta có \(\% G = \% X = \frac{{\% rG = \% rX}}{2};\% rG = 30\% \to \% rX = 10\% \to \% U = 20\% \to \% A = 40\% = 480\)

  → mARN có A,U,G,X lần lượt là: 480, 240, 360 và 120

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA