YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năng lượng chủ yếu tạo ra từ quá trình hô hấp là

  • A. ATP
  • B. NADH
  • C. ADP
  • D. NADPH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình hô hấp giải phóng năng lượng tích luỹ trong các liên kết cao năng của phân tử ATP

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA