• Câu hỏi:

  Các yếu tố không thuộc thành phần xináp là:

  • A.

   khe xináp

  • B. chùy xináp
  • C. các ion Ca2+
  • D. màng sau xináp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xinap gồm các thành phần là khe xinap, chuỳ xinap, màng trước xinap, màng sau xinap

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC