AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà lan, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen b quy định thân thấp; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen d quy định hoa trắng; các gen phân ly độc lập. Cho hai cây đậu giao phấn với nhau thu đuợc F1 gồm 3 cây thân cao, hoa đỏ:3 cây thân thấp, hoa đỏ:l cây thân cao, hoa trắng: 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến theo lý thuyết, tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là

  • A. 3:1:3:1
  • B. 1:1:1:1:1:1:1:1
  • C. 2:1:1:1:1:1
  • D. 2:1:1:2:1:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta thấy tỷ lệ: cao/thấp = 1:1 → Bb x bb 1Bb: 1bb → Tỷ lệ đỏ: trắng =3/1 Dd x Dd 1DD:2Dd: 1dd → Tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là: (1:2:1)(1:1) = 2:1:1:2:1:1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA