• Câu hỏi:

  Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình có sự thể hiện vai trò của nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotit?

  1.Nhân đôi AND.

  2.Hình thành mạch pôlinuclêôtit.

  3.Phiên mã

  4.Mở xoắn.

  5.Dịch mã

  6.Đóng xoắn.

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các quá trình thể hiện nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotit là 1,3,5

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC