YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình có sự thể hiện vai trò của nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotit?

  1.Nhân đôi AND.

  2.Hình thành mạch pôlinuclêôtit.

  3.Phiên mã

  4.Mở xoắn.

  5.Dịch mã

  6.Đóng xoắn.

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các quá trình thể hiện nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotit là 1,3,5

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA