YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào không đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

  1.Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

  2.Có 16 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên

  3.Tỉ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

  4.Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ 3/4

  5.Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên

  6.Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256

  • A.
  • B.
  • C. 4
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1) sai, tỉ lệ KH mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là : \({\left( {\frac{3}{4}} \right)^2} \times {\left( {\frac{1}{4}} \right)^2} \times C_4^2 = \frac{{27}}{{128}}\)

  (2) đúng, số dòng thuần là 2= 16

  (3) đúng, tỷ lệ kiểu gen giống bố mẹ: (1/2)4 = 1/16

  (4) sai vì tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là: 1-(3/4)= 175/256

  (5) đúng, số tổ hợp 4 4 = 256

  (6) sai vì. Tỷ lệ KH mang nhiều hơn 1 tính trạng trội – toàn tính trạng lặn – 1 tính trạng trội

  Kiểu hình mang toàn tính trạng lặn là (1/4)4  , Kiểu hình mang 1 tính trạng trội là \({\left( {\frac{1}{4}} \right)^3} \times \frac{3}{4}\)

  Vậy kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội là: \(1 - {\left( {\frac{1}{4}} \right)^3} \times \frac{3}{4} - {\left( {\frac{1}{4}} \right)^4} = \frac{{63}}{{64}}\)

  VDOC

Mã câu hỏi: 90481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)