YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một gen cấu trúc dài 4080 A°, có tỷ lệ A/G =1,5; gen này bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X, số lượng nucleotit từng loại của gen sau đột biến là

  • A. A = T =720; G = X = 480
  • B. A = T =719; G = X = 481
  • C. A = T=419; G = X = 721
  • D. A = T =721; G = X = 479
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(N = \frac{L}{{3,4}} \times 2 = \frac{{4080}}{{3,4}} \times 2 = 2400\)Nu

  Ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \begin{array}{l} 2A + 2G = 2400\\ A/G = 1,5 \end{array} \right. \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = T = 720\\ G = X = 480 \end{array} \right.\)

  Đột biến thay thế một cặp A - T bằng 1 cặp G - X, gen sau đột biến có A = T = 719;G = X = 481 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 90496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)