YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin sau :

  1.Làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

  2.Làm thay đổi chiều của phân tử ADN.

  3.Không làm thay đổi thành phần số lượng gen trên NST.

  4.Xảy ra ở thực vật ít gặp ở động vật.

  5.Làm xuất hiện gen mới.

  Trong số các đặc điểm trên , đột biến lệch bội có bao nhiêu đặc điểm?

  • A.
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến lệch bội có các đặc điểm:

  1.Làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào do đột biến lệch bội làm bộ NST chênh lệch một, một số NST so với bộ NST lưỡng bội, từ đó làm thay đổi hàm lượng ADN

  không làm thay đổi thành phần số lượng gen trên NST. Đột biến lệch bội chỉ làm thay đổi số lượng

  3.NST, không tác động lên NST nên không làm thay đổi cấu trúc gen của nó

  2.sai vì đột biến lệch bội không làm thay đổi chiều dài phân tử ADN, nó không tác động lên cấu trúc của gen

  4.sai vì có thể gặp ở cả động vật lẫn thực vật. ví dụ như ở người Hội chứng Đao do có 3 chiếc NST số 21 trong bộ NST

  5.làm xuất hiện gen mới là sai, đột biến NST chỉ tác động lên cả NST chứ không tác động lên cấu trúc nên không có khả năng hình thành gen mới

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90489

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA