ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ở ruồi giấm do hiện tượng đột biến nào gây ra?

  • A. Mất đoạn NST 21
  • B. Lặp đoạn NST 21
  • C. Mất đoạn NSTX 
  • D. Lặp đoạn NSTX 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ở ruồi giấm do hiện tượng lặp đoan trên NST X

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1