ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính?

  I. Quang hợp ở thực vật.

  II. Chặt phá rừng.

  III. Đốt nhiên liệu hóa thạch.

  IV. Sản xuất công nghiệp.

  Hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính tưong đuong vói các hiện tượng làm tăng hàm lượng CO2 trong không khí .

  • A.
  • B. 2
  • C. 3  
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiện tuợng quang hợp ở thực vật là giảm hàm luợng CO2 trong không khí nên không gây hiệu ứng nhà kính

  Các hiện tuợng gây hiệu ứngnhàkínhII,III,IV

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1