ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

  • A. Vùng điều hòa,vùng mã hóa và vùng kết thúc
  • B. Vùng cấu trúc,vùng mã hóa và vùng kết thúc
  • C. Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng cấu trúc
  • D. Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một gen điển hình có 3 phần:Vùngđiềuhòa,vùnghóavùngkếtthúc 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1