AMBIENT
 • Câu hỏi:

  This class,_____is a prerequisite for microbiology, is so difficult that I would rather drop it.

  • A. that
  • B. when
  • C. where
  • D. which

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Ta dùng mệnh đề quan hệ “which” để thay thế cho một vật. Mệnh đề quan hệ “that” cũng có thể dùng thay thế cho vật, tuy nhiên sau dấu phảy ta không dùng “that”

  Tạm dịch: Lớp này, là điều kiện tiên quyết cho lớp vi sinh học, rất khó đến mức tôi muốn bỏ nó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA