AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which choice does the word “it” in paragraph 3 refer to?

  • A. His spelling
  • B. His chair
  • C. His French
  • D. His name

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "nó" trong đoạn 3 đề cập đến?

  A. lối viết tên của ông                         B. ghế của ông

  C. tiếng Pháp của ông                         D. tên của ông

  “it” đề cập đến tên của ông trong vế trước: Although the new spelling helped him better compete with French emigrant craftsmen, his new name had more to do with hanging it on a sign over his door stoop.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA