AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Everyone in both cars________injured in the accident last night, ________?

  • A. was/weren’t they
  • B. were/ weren’t they
  • C. was/ wasn’t he
  • D. were/ were they

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Phù hợp chủ ngữ và động từ, câu hỏi đuôi

  Giải thích:

  Động từ sau “Everyone” được chia như với danh từ số ít => B, D loại

  Trong câu hỏi đuôi, nếu phía trước là “Everyone” thì câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they” => đáp án C loại

  Tạm dịch: Mọi người trong cả hai chiếc xe đều bị thương trong vụ tai nạn đêm qua, đúng không?

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>