YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Jack has a collection of ________.

  • A. old valuable Japanese postage stamps
  • B. old Japanese valuable postage stamps
  • C. valuable Japanese old postage stamps
  • D. valuable old Japanese postage stamps

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Vị trí của tính từ trước danh từ

  Giải thích:

  Vị trí của tính từ trước danh từ: Value (Giá trị) – valuable + Age (tuổi tác) – old + Origin (xuất xứ) – Japanese + N

  Tạm dịch: Jack có một bộ sưu tập tem bưu chính Nhật Bản cổ có giá trị.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA