AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When the Titanic started sinking, the passengers were________.

  • A. horrifying
  • B. apprehensive
  • C. panic-stricken
  • D. weather-beaten

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  horrifying (a): làm khiếp sợ, kinh khủng

  apprehensive (a): sợ hãi, lo lắng

  panic-stricken (a): hoảng sợ, hoảng loạn

  weather-beaten (a): sạm nắng (da)

  Tạm dịch: Khi Titanic bắt đầu chìm, hành khách hoảng loạn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>