AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “blighted” in paragraph 3 is closest in meaning to _______.

  • A. increased
  • B. ruined
  • C. swollen
  • D. driven

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "blighted" trong đoạn 3 có ý nghĩa gần nhất với _______.

  A. tăng lên                  B. bị hủy hoại              C. sưng lên                  D. điều khiển

  "blighted" = ruined: bị huỷ hoại

  The explorers also found a hell blighted by mosquitoes and winters harsher than anyone could reasonably hope to survive.

  Các nhà thám hiểm cũng tìm thấy một địa ngục bị tàn phá bởi muỗi và mùa đông nghiêm trọng hơn việc bất kỳ ai có thể tưởng tượng để tồn tại được.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>