AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kate didn’t enjoy the roller coaster ride because it was________ experience of her life.

  • A. the most terrifying
  • B. the most terrified
  • C. a most terrified
  • D. far more terrifying

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Tính từ, so sánh nhất

  Giải thích:

  Tính từ đuôi “ed” là tính từ nhấn mạnh đến tính cảm xúc của con người; tính từ đuôi "ing" là tính từ chỉ bản chất => đáp án B, C loại

  Trong câu không có đối tượng so sánh hơn => đáp án D loại

  Dạng so sánh nhất với tính từ dài: the most + tính từ dài

  Tạm dịch: Kate không thích đi tàu lượn vì nó là trải nghiệm khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA