AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Generally, Europe and Asia are regarded as being distinct continents, but they are simply vast geography divisions of the larger land mass known as Eurasia.

  • A. Generally
  • B. are regarded
  • C. vast geography
  • D. known as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ loại, sửa lại câu

  Giải thích:

  vast geography => vast geographical

  ta cần dùng tính từ, vì phía sau có danh từ “division”, ta cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ này

  Tạm dịch: Nói chung, châu Âu và châu Á được coi là những lục địa khác biệt, nhưng chúng đơn giản là các đơn vị địa lý rộng lớn của khối đất rộng lớn hơn được gọi là Eurasia

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>