AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Adverse weather conditions made it difficult to play the game.

  • A. favorable
  • B. bad
  • C. comfortable
  • D. severe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  adverse (a): không thuận, có hại

  favorable (a): thuận lợi, có lợi                                     bad (a): xấu, tồi tệ

  comfortable (a): thoải mái                                           severe (a): khắc nghiệt, dữ dội

  => adverse >< favorable

  Tạm dịch: Các điều kiện thời tiết bất lợi khiến trận đấu trở nên khó khăn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>