AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Based on the information in the passage, what can be inferred about Duncan Phyfe’s death?

  • A. He died in the eighteenth century.
  • B. He died in Albany.
  • C. He died in the nineteenth century. 
  • D. He died in Scotland.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Dựa vào thông tin trong đoạn văn, có thể suy ra được gì về cái chết của Duncan Phyfe?

  A. Ông qua đời vào thế kỷ XVIII.                 B. Ông qua đời tại Albany.

  C. Ông qua đời vào thế kỷ XIX.                    D. Ông qua đời tại Scotland.

  Thông tin: Phyfe’s high quality craftsmanship established him as America’s patriotic interpreter of European design in the late eighteenth and early nineteenth centuries.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>