AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that the Lewis and Clark expedition________.

  • A. experienced more hardships than successes
  • B. encouraged Americans to move to the West
  • C. probably cost the United States more than $15 million
  • D. caused the deaths of some of the explorers

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Có thể suy luận từ đoạn văn rằng cuộc thám hiểm Lewis và Clark

  A. gặp nhiều khó khăn hơn thành công

  B. khuyến khích người Mỹ di chuyển sang phương Tây

  C. có thể tiêu tốn của Mỹ hơn 15 triệu đô

  D. gây ra cái chết của một số nhà thám hiểm

  Thông tin: Their glowing descriptions of this vast new West provided a boon to the westward migration now becoming a permanent part of American life.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA