YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to the passage, which of the following does the author imply?

  • A. Duncan Fife and his father had the same first name.
  • B. Duncan Fife worked for his father in Scotland.
  • C. Duncan Fife and his father were in the same business.
  • D. Duncan Phyfe made over 100 different kinds of tables.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo đoạn văn, tác giả gợi ý điều nào sau đây?

  A. Duncan Fife và cha của ông có cùng tên.

  B. Duncan Fife làm việc cho cha ông ở Scotland.

  C. Duncan Fife và cha của ông có cùng kinh doanh.

  D. Duncan Phyfe đã làm trên 100 loại bảng khác nhau.

  Thông tin: In 1784, the Fife family immigrated to Albany, New York where Duncan’s father opened a cabinetmaking shop. Duncan followed his father’s footsteps and was apprenticed to a cabinetmaker.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA