RANDOM
 • Câu hỏi:

  By appearing on the soap powder commercials, she became a ________ name.

  • A. housekeeper
  • B. housewife
  • C. household
  • D. house

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  housekeeper (n): quản gia                               housewife (n): bà nội trợ

  household (n) gia đình; hộ                              house (n): ngôi nhà

  ta có cụm “a household name (word)”: tên quen thuộc; tên cửa miệng

  Tạm dịch: Bằng cách xuất hiện trên quảng cáo bột xà phòng, cô trở thành một cái tên quen thuộc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA