YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lucy is asking for permission to play the guitar at Pete’s home.

   Lucy: “Is it all right if I play the guitar in here while you’re studying?”

   Pete: “_________________”

  • A. Oh, I wish you wouldn’t. 
  • B. Well, I’d rather not.
  • C. Well, actually, I’d prefer it if you didn’t.
  • D. Well, if only you didn’t.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Lucy đang xin phép chơi guitar tại nhà của Pete.

  Lucy: "Có ổn không nếu tôi chơi guitar ở đây trong khi bạn đang học?"

  Pete: "_________________"

  A. Ôi, tôi ước bạn sẽ không.                          

  B. Ừm, tôi không muốn.

  C. Ừm, thực ra tôi thấy tốt hơn nếu bạn không chơi.

  D. Ừm, tôi ước bạn không chơi.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA