ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Jenny: “Was Linda asleep when you came home?”

  Jack: “No. She ________TV.”

  • A. watched
  • B. had watched
  • C. was watching
  • D. has been watching

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.

  Tạm dịch:

  Jenny: "Có phải Linda đang ngủ khi bạn về nhà không?"

  Jack: "Không. Cô ấy đang xem TV. "

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>