AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It can be inferred that Sacajawea ________.

  • A. married a Shoshoni interpreter
  • B. abducted a child
  • C. demanded tribute from the traders
  • D. is a well-known American heroine

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Có thể suy luận rằng Sacajawea ________.

  A. kết hôn với một thông dịch viên Shoshoni            B. bắt cóc một đứa trẻ

  C. đòi cống phẩm từ các thương nhân            D. là một nữ anh hùng nổi tiếng người Mỹ

  Thông tin: his Native American wife, Sacajawea, the Shoshoni “Bird Woman” who aided them as guide and peacemaker and later became an American legend.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA