AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Peter: “What________ your flight?”

  Mary: “There was a big snowstorm in Birmingham that delayed a lot of flights.”

  • A. held up
  • B. postponed up
  • C. delayed up
  • D. hung up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  hold up (v): cản trở; trì hoãn

  postpone, delay bản thân mang nghĩa “trì hoãn” không có giới từ “up”

  hang up (v): cúp máy

  Tạm dịch:

  Peter: "Cái gì đã làm cản trở chuyến bay của bạn?"

  Mary: "Có một cơn bão tuyết lớn ở Birmingham đã trì hoãn rất nhiều chuyến bay."

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA