AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

  • A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.
  • B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.
  • C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.
  • D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Chất này rất độc. Quần áo bảo hộ phải được mặc bất cứ lúc nào.

  A. Vì chất này rất độc, nên quần áo bảo hộ phải được mặc bất cứ lúc nào. (Sau since/because/as, ta không dùng “so”)

  B. Chất này độc hại đến mức quần áo bảo hộ phải được mặc bất cứ lúc nào.

  C. Sai cấu trúc với such: such + (a/an) adj + N

  D. Chất này quá độc để mặc quần áo bảo hộ mọi lúc. (=Chất này quá độc để có thể mặc quần áo bảo hộ mọi lúc)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA