YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát hiện một câu có nội dung nhầm lẫn trong các câu dưới đây. “ Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội”:

  • A.

   Làm cho dân giàu, nước mạnh, ai cũng có công ăn, việc làm, được ăn no, mặc ấm, được học hành

  • B.

   Ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, ai có sức lao động mà không làm thì không hưởng

  • C.

   Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày mỗi nâng cao

  • D.

   Hòa bình, hữu nghị và làm bạn với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA