AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “ Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”; “ ỷ pháp cầu tiến bộ” là nhận xét của Nguyễn Ái Quốc về chủ trương cứu nước sai lầm của ai?

  • A. Phan Đình Phùng
  • B. Hoàng Hoa Thám
  • C. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh
  • D. Phái chủ hòa trong triều đình nhà Nguyễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>