AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lập luận nào dưới đây chứng tỏ tư duy độc lập, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi Người tiếp nhận một lý luận mới?

  • A. Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa
  • B. Xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu. Điều đó không thể chối cãi được
  • C.

   Mai đây, khi chủ nghĩa tư bản phương Tây làm thay đổi phương Đông thì đấu tranh giai cấp ở đó có trở nên quyết liệt hay không? Đại thể là có, nếu xét gương của Nhật bản

  • D. Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “ cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời của mình không thể có được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>