AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn viết dưới đây ghi lại nhận định của Hồ Chí Minh về khổng tử, trong đó nhận định nào chứng tỏ Hồ Chí Minh tiếp nhận giá trị tích cực của tư tưởng Nho giáo

  • A. ​Tư tưởng của Khổng Tử chỉ thích hợp với một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi
  • B.

   Khổng tử là người phát ngôn bênh vực những người bóc lột chống lại những người bị áp bức.

  • C.

   Tuy Khổng Tử là phong kiến song những điều hay trong học thuyết của ông thì ta nên học

  • D. Trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>