AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm một câu có sự nhầm lẫn trong các câu sau đây.Trong 10 năm đầu ( 1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

  • A. Đến nước Pháp, nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái
  • B.  Đến nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
  • C. Sống, làm thuê và tự học hỏi tại các nước Mỹ, Anh, Pháp
  • D. Viết tác phẩm Đường Kách mệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>