AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những câu nói dưới đây, câu nào của người khác mà Hồ Chí Minh đã sử dụng lại?

  • A.  “ Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên”
  • B. Tôi tham gia Đảng xã hội Pháp chẳng qua là vì các“ông bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức”
  • C.  “ Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”
  • D.

   “ Còn Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>