AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới đây là những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc đã giúp ông trở thành nhà tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân tố nào thuộc về phẩm chất trí tuệ đặc sắc nhất làm điều kiện cho Nguyễn Ái Quốc trở thành một nhà tư tưởng?

  • A. Tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, với đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
  • B. Sự khổ công học tập
  • C. Ý chí rất cao của một chiến sỹ cộng sản nhiệt thành cách mạng
  • D. Tình cảm mãnh liệt của một con người suốt đời yêu nước, thương dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>