ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tìm một câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết:” Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông”. Cụ thể là:

  • A. Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lý hành động, là lý tưởng về một thế giới đại đồng
  • B. Tư tưởng vị tha ở Phật giáo
  • C. Tiếp thu “ chủ nghĩa tam dân” của Tôn Trung Sơn
  • D.

   Kế thừa những giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục hưng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE