AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm các luận điểm sai quan điểm Hồ Chí Minh trong số các luận điểm sau

  • A.

   Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại

  • B. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại
  • C.

   Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người

  • D.

   Đối với phương Đông, trong đó có Việt Nam, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trên hết, trước hết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>