ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh luôn tìm cách phân hóa triệt để kẻ thù làm cho cách mạng thêm bạn bớt thù.Trong những câu sau đây luận điểm nào là của Hồ Chí Minh đã nêu trong chánh cương vắn tắt?

  • A.

    Đã là địa chủ,, tức là cừu địch của nông dân, thì phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng

  • B.

   Chia địa chủ thành đại, trung và tiểu địa chủ là không rõ ràng và có chỗ không đúng

  • C.

   Đối với tiểu, trung địa chủ mà chủ trương lợi dụng họ là sai lầm và nguy hiểm

  • D. Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>