AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm một câu có chi tiết bị nhầm lẫn trong những câu viết:” Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông”. Cụ thể là:

  • A. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
  • B. Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
  • C. Tiếp thu các giá trị tư tưởng của Lão tử, Mạc tử, Quản tử
  • D.

   Những mặt tích cực của nho giáo là triết lý hành động, là lý tưởng về một thế giới đại đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>